Stovyklavimo nacionaliniuose parkuose taisyklės
2024 birželio 12

Stovyklavimo nacionaliniuose parkuose taisyklės

Poilsis gamtoje yra vienas populiariausių būdų atsipalaiduoti ir kiekvienais metais vis daugėja žmonių, kurie į gamtą ilsėtis vyksta ne kelioms valandoms, bet ir kelioms nakvynėms. Lietuvoje pilna įspūdingo grožio miškų, skaidrių ežerų, o Lietuvos saugomose teritorijose gamtovaizdis dažniausiai būna ir dar labiau kvapą gniaužiantis. Stovyklavimą gamtoje reglamentuoja taisyklės, taigi tam, jog gamtą išsaugotume švarią, saugią bei nenuniokotą kitiems poilsiautojams, pateikiame draudimų sąrašą, kurių nacionaliniuose parkuose reikia laikytis.

Parko lankytojams draudžiama:

 • kurti laužus, statyti palapines ir trumpalaikiam apgyvendinimui poilsiavimo tikslais skirtas autotransporto priemones tam tikslui neįrengtose ir nenumatytose bei informaciniais ženklais nepažymėtose vietose;
 • naikinti ir žaloti gamtos ir kultūros paveldo objektus (vertybes);
 • savavališkai kirsti, naikinti, žaloti medžius ar krūmus; pasiruošti kurą laužavietėms galima tik pasirinkus šakų;
 • gaudyti, naikinti ir žaloti laukinius gyvūnus, išsinešti juos su savimi, rinkti paukščių kiaušinius, ardyti jų būstus (olas, dreves, lizdus ir pan.) ar kitaip kenkti gyvūnų aplinkai;
 • rinkti į Lietuvos Respublikos raudonąją knygą įrašytų rūšių augalus ir grybus, naikinti jų augimvietes;
 • naikinti ar žaloti skruzdėlynus;
 • naikinti, žaloti, rinkti ar išsinešti, išsivežti miško paklotę, taip pat ardyti, gadinti šlaitus ar kitaip skatinti žemės paviršiaus eroziją;
 • triukšmauti, garsiai leisti muziką ar kitaip trukdyti kitų valstybinio parko lankytojų ar vietos gyventojų poilsį, taip pat gyvūnų ramybę;
 • kelti pavojų kitų asmenų saugumui;
 • leisti bėgioti palaidiems šunims jei šie yra be antsnukio, išskyrus Aplinkos ministro patvirtintose medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklėse nustatyta tvarka, ir juos maudyti žmonių susitelkimo vietose;
 • statyti autotransporto priemones arčiau kaip 25 metrai nuo vandens telkinio kranto ar vandens telkinio šlaito viršutinės briaunos, kai krantai yra statūs, išskyrus stovėjimą įrengtose ir atitinkamais ženklais pažymėtose automobilių stovėjimo aikštelėse, ir įvažiuoti į vandenį;
 • važinėti automobiliais vandens telkinių ledo paviršiumi (išskyrus specialiųjų tarnybų transportą vykdant tarnybines funkcijas);
 • važinėti ne keliais, ne keliuose statyti ar kitaip eksploatuoti motorines transporto priemones (įskaitant dvirates, trirates ir keturrates savaeiges transporto priemones), išskyrus specialiąsias transporto priemones, žemės ir miškų ūkio techniką, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;
 • šiukšlinti aplinką, teršti vandens telkinius, užkasti komunalines ir kitas atliekas;
 • deginti žolę, nendres, nukritusius medžių lapus, komunalines ir kitas atliekas;
 • savavališkai statyti ir įrenginėti poilsiui ar sportui reikalingus įrenginius.

Nuotr.: @vstt.lrv.lt